ZERBITZUAREN BALDINTZAK

SARRERA

Web orria erabiltzeko baldintza hauek Euzkal Jai Alai Elkartearen jabetzako gernikajaialai.com, helbidean sartzeko eta erabiltzeko baldintzak arautzen dituzte. eta posta elektronikoa: info@gernikajaialai.com, ; aurrerantzean, “Enpresa”. Atariaren erabiltzaileak onartu egin behar du, ataritik ematen diren zerbitzu eta informazio guztiak erabiltzeko.

Erabiltzailea eta Enpresa, atariaren jabea denak, batera izendatzen ahalko dira aldeak. Atarira sartze hutsak edo haren eduki eta zerbitzu guztiak edo batzuk erabiltzeak esan nahi du erabilera-baldintza hauek erabat onartzen direla.Ataria erabiltzeko baldintza hauetan jasotako baldintzak zorrotz bete beharko dira.

ATARIAREN EDUKIA

Informazioa eta zerbitzuak

Erabiltzaileak hainbat informazio eta zerbitzutara sar daitezke ataritik. Atariak noiznahi alda dezake, aldez aurretik abisatu gabe, ataritik eskaintzen diren informazio eta zerbitzuen aurkezpena eta konfigurazioa. Erabiltzaileak espresuki onartu eta onartzen du edozein unetan atariak edozein informazio edo zerbitzu eten, desaktibatu eta/edo bertan behera utz dezakeela.Webaren erabilgarritasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko ahaleginak egingo ditu atariak. Hala ere, batzuetan, mantentze-lanengatik, eguneratzeagatik, lekuz aldatzeagatik eta abarrengatik, atarirako sarbidea eten ahal izango da.

Atariaren erantzukizuna edukiei dagokienez

Aplikazioak ez du esku hartzen hirugarren batzuek aplikazioan eta/edo aplikazioaren bidez emandako edo emandako eduki eta/edo zerbitzuen sorreran, ezta haien zilegitasuna kontrolatzen ere. Nolanahi ere, ez du bermerik eskaintzen. Erabiltzaileak onartzen du aplikazioa ez dela eta ez dela izango hirugarren batzuek emandako edo emandako edukien eta/edo zerbitzuen erantzule, aplikazioaren bidez. Erabiltzaileak onartzen du aplikazioak ez duela inolako erantzukizunik hartuko informazio hau edo hirugarrenen zerbitzuak erabiltzeagatik sortutako kalte edo galerengatik.

Legeak berariaz kontrakoa ezartzen duen kasuetan izan ezik, eta soilik kontrakoa ezartzen duen neurriarekin eta hedadurarekin, aplikazioak ez du bermatzen ez bere gain hartzen aplikazioaren informazioa, datuak eta zerbitzuak erabili eta erabiltzeak eragin ditzakeen kalte-galerei buruzko inolako erantzukizunik.

Nolanahi ere, aplikazioak ez du inolako erantzukizunik izango enpresaz besteko hirugarrenek emandako edo emandako informazioari eta/edo zerbitzuei dagozkien kalte-galerengatik. Erantzukizun oro hirugarrenarena izango da, hornitzailea, kolaboratzailea edo besteren bat izan..

Erabiltzailearen betebeharrak

Erabiltzaileak uneoro errespetatu beharko ditu legezko ohar honetan ezarritako baldintzak. Erabiltzaileak espresuki adierazten du ataria arduraz erabiliko duela eta arauak ez betetzeagatik sor daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartuko duela.

Erabiltzaileak, datuak edo informazioa eskatzen zaionean, bere nortasuna ez faltsutzeko betebeharra du, beste edozein pertsonarena balitz bezala. Erabiltzaileak onartzen du Ataria helburu pertsonal, pribatu eta partikularrekin soilik erabiliko dela. Erabiltzaileak ezin izanen du ataria erabili legearen, moralaren eta ordena publikoaren kontrako jardueretarako, ez eta debekatutako helburuetarako edo hirugarrenen eskubideak urratzen edo kaltetzen dituzten jardueretarako ere. Halaber, debekatuta dago hirugarrenen eskubideak edo jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak arautzen dituen edozein araudi hausten dituzten datu edo edukiak zabaldu, gorde eta/edo kudeatzea.

Era berean, erabiltzaileak ezin izango du ataria erabili birus-eramaile diren datuak edo edukiak, edo beste edozein kode informatiko, fitxategi edo programa transmititzeko, biltegiratzeko, zabaltzeko edo zabaltzeko, edo edozein programa edo ekipo informatiko edo telekomunikazioren funtzionamendua eten, suntsitu edo kaltetzeko.

Erabiltzailea behartua dago atarian kalte, kalte, zehapen, isun, zigor edo kalteordainik ez ordaintzera.

DBEO betetzea

Atariak nahitaezkoak diren segurtasuneko neurri tekniko eta antolamenduzkoak hartzen ditu datuen tratamendurako, indarra duen legerian ezarritakoarekin bat.

Erabiltzaileak espresuki adierazten du edozein datu pertsonal edo datu pertsonal eskuratu, sartu, aldatu edo ezabatzeko eskubidea duela edo hirugarren horren berariazko baimena duela. Atariak erabiltzaileari jakinarazten dio sartu, zuzendu, aurka egin eta ezabatzeko eskubideak erabili ahal izango dituela, helbide honetara idatzita: info@gernikajaialai.com